Myter

Vi bemöter några vanliga myter och fördomar om Sveriges Kommunistiska Parti och socialismen.

”Det är orealistiskt att genomföra socialismen idag.”

Det är 2018 och kapitalismen har inget annat att uppvisa än katastrofala resultat på alla plan. Systemet är i konstant kris och det visar dagligen att det inte är kapabelt att tillfredsställa mänsklighetens allra mest grundläggande behov. Krig och konflikter breder ut sig på alla kontinenter och bara det antal barn under 5 år som dör varje dag av fattigdomsrelaterade orsaker i kapitalistiska länder kan likställas vid ett konstant krig mot världens arbetarklass. 25 000 barn upp till 5 år dör, varje dag.
Även i Sverige ser vi resultat. Samtidigt som teknikutveckling och produktiviteten ständigt går framåt ökar skillnaderna mellan folket som arbetar och skapar allt av värde och de som äger företagen. Istället för att sänka arbetstiden så att fler kan komma i arbete tvingar de oss att jobba allt hårdare med utbrändhet och knappt någon fritid som resultat, för att kunna öka sina vinster i konkurrens med kapitalisterna från andra länder. Medan sjukvård och äldreomsorg monteras ner gör kapitalisterna vinster som aldrig förr. Det byggs hus som ingen har råd att flytta in i och på skolorna går lärarna på knäna av utmattning samtidigt som elevernas resultat blir allt sämre. De har råd att beställa luftvärnssystem och andra vapen för miljarder, samtidigt som de låter hela stadsdelar förfalla i arbetslöshet och småkriminalitet. Oron och otryggheten sprids i samhället och i riksdagen tävlar partierna där om vem som kan driva igenom de mest arbetarfientliga reformerna till förmån för de riktigt stora företagens vinster. Sverige är rikare än någonsin tidigare, men de som blir rikare är bara de redan rika och sättet som de rika blir rikare på är på god väg att förstöra vår planet. När blåbären plockas i Polen, paketeras i Belgien och säljs på ICA i Sverige, när lax fångas i Norge transporteras till Thailand för paketering och sedan skickas tillbaks till Sverige för att säljas, så inser vi att kapitalismen är rutten, den har inte människans behov som utgångspunkt, utan några fås vinster.

Det är viktigt att se att dessa problem ligger inbyggda i själva det imperialistiska system som bygger på att kapitalisternas vinster ständigt måste öka i konkurrens mot varandra, något det bara kan göra på arbetarnas bekostnad. Ingen så kallad vänsterregering kan reglera marknadskrafterna inom systemet – det är omöjligt och det vet de mycket väl om och det kan vi se i Italien, Grekland och på andra ställen. Det handlar inte om bankernas girighet, om politikernas maktfullkomlighet eller om ”nyliberalism” – det är en ofrånkomlig del av systemet att de som äger produktionen och styr resursfördelningen alltid kommer att göra det för att sko sig själva.
Det som är helt orealistiskt, helt frånskilt all form av verklighet, är påståendet att vi kan sminka över kapitalismen, att vi kan göra den human. Det går inte att göra den mer mänsklig eller att förvalta den på ett rättvist sätt. Det som krävs är att kasta själva systemet över ända, en uppgift som bara folket självt kan genomföra. Framtiden står att finna i ett helt annat sätt att organisera samhället, ett system som sätter den arbetande befolkningens behov i centrum. Detta system är socialismen/kommunismen där samhällets alla resurser ägs och kontrolleras direkt av folket och som också används för att förbättra människornas levnadsvillkor istället för att skapa ännu mer vinster till de redan förmögna. Med naturtillgångar, fabriker, maskiner, skolor och universitet i samhällets ägo kan folket planera ekonomin rättvist och effektivt.
Socialismen är det enda realistiska alternativet.
För varje dag som går ökar avståndet mellan hur det arbetande folket har det idag – och hur de skulle kunna ha under socialismen. Kampen för socialism under 1900-talet och den kämpande arbetarrörelsen, med kommunisterna i spetsen, ligger bakom alla de tidigare framgångar som gjorts i vårt land fram tills idag.


”Det är bättre att rösta på S eller V, de kan påverka och är i alla fall bättre än högern.”

En invändning som vi ofta får höra från människor som håller med oss i de flesta frågorna men som ändå tvekar att göra gemensam sak med oss och lägga sin röst på SKP är följande:
”Det är bättre att rösta på S eller V, de kan påverka och är i alla fall bättre än högern.”
Nedan presenteras tre olika aspekter som visar hur påståendet saknar legitimitet.
För det första, hur många gånger har inte Socialdemokraterna(S) regerat Sverige? Och hur många gånger har inte Vänsterpartiet (V) agerat stödparti åt socialdemokratiska regeringar?
Det blir bara mer och mer löjeväckande för varje val som går att dessa partier bedriver valkampanjer där de gång på gång lovar guld och gröna skogar. Vad är resultatet av dessa regeringar?
– Noll och ingenting.
Sedan Sovjetunionens fall i början fall i början av 90-talet har inte en enda förbättring på arbetsmarknaden skett för arbetarklassen och detta trots att produktiviteten gått upp med 100 %. Vi har inte fått några ytterligare semesterdagar, ingen sänkt pensionsålder och ingen förkortad arbetstid. Ändå står Socialdemokraterna och Vänsterpartiet och säger att vi ska rösta på dem för bättre välfärd och rättvisa. Det är hyckleri.
Istället för förbättringar i takt med att produktionen moderniseras har det blivit precis tvärtom. Försämringar har skett överallt i välfärdssektorn. LAS har gröpts ur, skolan privatiserades, bemanningsföretag har uppmuntrats, individuell lönesättning genomdrivits och utförsäljningar av statlig egendom genomdrivits.
S vänder kappan efter vinden. Nu när högervindar blåser gäller hårdare tag mot invandring. V ställer sig kritiska, men stöttar fortfarande regeringen. Båda partierna saknar all form av trovärdighet. Hur långt ska det gå innan vi slutar säga att ”de är i alla fall bättre än högern”?
Ett dagsaktuellt exempel är socialdemokraterna i facken som går ut och säger att de accepterar inskränkningar i strejkrätten. Återigen är V kritiska men kan i vanlig ordning inte hitta någon anledning att fälla regeringen, utan stöttar den lika hängivet som förut… för kanske kan V få igenom den där motionen om bilfri innerstad, könsneutrala toaletter eller någon annan fråga som inte kröker ett hårstrå på överklassens bakåtslickade kalufser. Och framförallt bryter V inte med S därför att …socialdemokraterna är ju i alla fall bättre än högern.

För det andra, låt oss en gång för alla göra upp med det resonemang, djupt rotat i det svenska medvetandet, som säger åt oss att vi måste välja mellan pest eller kolera, mellan dåligt eller sämre.
Vi måste göra upp med den riggade dikotomin mellan vänster och höger på den kapitalistiska skalan som vi varje dag blir presenterade för i kapitalisternas egna skolor och i deras egna medier. Socialdemokraterna breder ut sig i Aftonbladet och Moderaterna i Svenska Dagbladet, båda tidningar, ironiskt nog, ägda av samma monopolkapitalister i Schibstedtsfären. De försöker dagligen övertyga oss om att valet står mellan mer skatt eller dålig sjukvård, hårdare asylpolitik eller SD i regering, mer poliser och strängare straff eller kaos och systemkollaps, ökning av pensionsåldern till 67 år eller till 70 år, tak för vinster i välfärden eller inga tak. Ingen frågar oss om det överhuvudtaget är rimligt med vinster på arbetarnas bekostnad. Det här är kapitalismens strategi för att måla in oss i ett hörn.
De säger att vi ska rösta på Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet för annars kommer Moderatera.- Än sen då? Det är samma politik i olika förpackning.
Nej tack, vi bryr oss inte om deras dilemman och vi vägrar välja deras olika förpackningar av kapitalism. Vi ställer istället upp våra egna alternativ och vi väljer själva.
För det tredje, socialdemokratin, som S inte längre representerar men som V gör idag är död, inte bara i Sverige utan i hela Europa. Namnen på partierna är det som återstår när politiken är borta. Det är ingen tillfällig kris som går att lösa med bättre mediestrategier eller dylikt som föreslås av diverse bloggare och opinionsbildare på Aftonbladet.
Socialdemokratin har spelat ut sin historiska roll; utan en stark kommunistisk rörelse behöver kapitalismen inte längre socialdemokratin som stötdämpare, som en ventil mellan kapitalets behov och folkets strävan. Det är ett väldokumenterat historiskt faktum att det endast är i lägen där folket kräver allt, det vill säga socialism, som kapitalisterna verkligen börjar oroa sig för att förlora makt och tillgångar och därmed tar till reformer som eftergifter till folket.
Idag finns inte ett folk som kräver allt, och därför finns inte heller reformer till folkflertalets fördel. Så även de som vill åt begränsade förbättringar inom det kapitalistiska systemet, måste inse att det enda sättet för att reformer återigen ska vinna gehör, är att stärka kommunisterna.


”En röst på SKP är en bortkastad röst. SKP är för små för att påverka.”

Har vi i september några realistiska chanser att vinna valet? Har vi ens chans att komma in i riksdagen?
– Nej
Ändå bedriver vi valkampanj, ändå försöker vi varje dag påverka våra vänner, kollegor, klasskamrater och folk i allmänhet att göra gemensam sak med oss.
Det vi erbjuder är inte en dans på rosor, vi lovar inte att vi ska fixa alla problem över en natt bara folk röstar på oss. Det vi säger är att folket självt måste komma i förgrunden, måste resa sig från sina fåtöljer, ta saken i egna händer och börja kämpa mot det system som håller dem nere. Vår väg är lång, den går i uppförsbacke, det blåser motvind men det är den enda vägen som leder bort från den kapitalistiska misären.
Vi bygger ett parti för en verkligt folklig rörelse i Sverige. En rörelse för uppbrottet med det kapitalistiska system som tynger ner vår vardag, en rörelse för den nödvändiga övergången till socialism. Det som är det enda realistiska alternativet för att vi människor ska kunna utnyttja vår gemensamma potential, att bygga upp ett samhälle som styrs av våra moderna behov och inte av vinster, för att rädda själva våran planet från miljöförstöringen.

En röst för SKP är ett tydligt ställningstagande för socialism. Men det är också ett rakryggat ställningstagande i varje enskild fråga som det arbetande folket i det här landet står inför.
En röst på SKP är en liten pusselbit som läggs till andra i den rörelse för socialism som kommer att växa fram i hela Europa. Även om rösten inte syns på de flådiga valvakorna i Stockholms innerstad i september, så ser vi den. Vi utvinner kraft ur den och till slut kommer den att bli så stark att även de kommer att tvingas att ta den i beaktning!
Det är en röst på kapitalisternas representanter i riksdagspartierna som är en helt bortkastad röst, därför att det är en röst för fortsättning av samma system som vi har idag.
Så kasta inte bort din röst – stärk kommunisterna!


”En röst på riksdagspartierna motverkar Sverigedemokraterna.”

Detta är ett återkommande resonemang, som hörs inte bara i Sverige utan i alla europeiska länder (Frankrike, Italien, Ungern, Danmark, Norge med flera) och överallt har det misslyckats. Eftergifter och liberala ställningstaganden har historiskt visat sig fungerar mycket dåligt mot fascism och nationalism. Men även om det skulle vara lyckosamt och Socialdemokraterna skulle vinna valet med stöd av Vänsterpartiet – vad spelar det för roll? Politiken är redan genomförd oavsett om det är Sverigedemokraterna eller något annat parti som styr.
Nej, vi måste istället förstå de bakomliggande orsakerna till rasismen och nationalismen.Den är ett resultat av att monopolkapitalisterna i varje nation måste hävda sig gentemot konkurrenterna i andra länder. Världen är uppdelad, precis som inför första världskriget och det leder ofrånkomligt till krig och konflikter när kapitalisterna omfördelar naturtillgångar, marknader och handelsvägar.

Människor flyr och kommer till länder som vårt. De stackars människorna kommer hit, till ett land där imperialismen och internationella konkurrensen tvingar monopolen till allt större utsugning av folket för att säkra sina vinster. De kommer till en nation som upplever sämre arbetsförhållanden, inskränkt strejkrätt, arbetslöshet, vårdköer, mindre resurser till skola och äldreomsorg och hårdare tempo och mer arbetslöshet.
Det är här grogrunden för rasism och främlingsfientlighet skapas. Det är här grogrunden för SD, Front National, Fremskrittspartiet, Lega Nord eller vad de nu kallar sig i respektive land uppstår. Människor blir lurade att det är invandrarnas fel, för det saknas en stark kommunistisk rörelse som kan visa upp de verkliga orsakerna. Det kan därmed aldrig vara en lösning att motarbeta högerextremismen genom att rösta på något annat parti som vill upprätthålla och stärka det system som göder SD och varje annan högerpopulistiskt parti.


”Jag håller med SKP om mycket men inte i alla frågor.”

En sådan fråga skulle till exempel vara kunna avståndstagandet från begreppet ”feminism” eller det principiella försvaret av Sovjetunionen. Vi är ett principfast parti, det betyder att vi håller fast vid vår ideologi; vi är kommunister och vi är internationalister. Vi kommer aldrig att kunna bli till exempel invandringskritiska eller reformister för då har vi upphört att vara det vi utger oss för att vara – kommunister. Men vi är inte dogmatiska. Inom vårt parti finns utrymme för alla diskussioner och alla frågor. Våra medlemmar kan ha helt olika åsikter i diverse sakfrågor.

Vi är ett demokratiskt parti, det betyder att vi tar demokratiska beslut och driver den politiken gemensamt. Det viktiga för oss är att samla arbetare, studenter, skolungdom, lägre tjänstemän och andra folkliga skikt i samhället i kampen för ett uppbrott mot det förtryckarsystem som råder.
Man kan stötta SKP utan att hålla med SKP i alla sakfrågor. Vi kallar därför folket, alla människor i Sverige, att göra gemensam sak med SKP i den huvudsakliga kampen för socialism i vår tid! Man kan rösta på oss, hjälpa till att sprida vår politik, dela våra artiklar, prata med kollegor och klasskamrater, ta ställning på arbetsplatser och i bostadsområden och ännu hellre – genom att engagera i någon av våra grundorganisationer.