Valsedlar

SKP har egna vallistor i i två kommuner, Uppsala och Malmö.

SKP har egna listor i två landsting, Skåne och Stockholms län.

SKP har en lista för riksdagsvalet.

Vi kommer efter bästa förmåga se till att valsedlar finns ute på valdagen och förtidsröstningsplatserna. Till skillnad från de större partierna får vi själva ansvara för att våra valsedlar finns där man kan rösta. Om inte valsedlar finns när du ska rösta, kan du skriva: Sveriges Kommunistiska Parti på en blank valsedel. Tänk på att stavningen och versaler måste vara skrivna så som det är skrivet här ovan.

Önskar du beställa våra valsedlar till dig själv, och eventuellt dina bekanta? Skicka ett mail till skp@skp.se.

På de orter där SKP inte har färdigtrycka valsedlar är vår uppmaning:

Skriv Sveriges Kommunistiska Parti på en blank valsedel. Varje röst på SKP räknas för oss, oavsett om vi har egna listor eller inte.